Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Anabilim Dalı

Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, üstün zeka alanında Türkiye’deki üçüncü, birleşik (entegre) program olarak alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Programın yapısının birleşik olması, çoklu disipliner çalışmaya fırsat sağlamaktadır. Program içeriğinde; üstün zeka ve kuramları, yaratıcılık kuram ve uygulamaları, üstün zekalı öğrencilere yönelik program geliştirme (zenginleştirme, hızlandırma, bireyselleştirme, farklılaştırma), genel eğitim sınıflarındaki üstün zekalı öğrencilerin kaynaştırılması, üstün zekalı çocuklarda sosyal beceri öğretimi, gibi genel dersler ve üstün zekalı çocuklarda bilim uygulaması, erken çocukluk çalışmaları, yaratıcı yazın, rehberlik hizmetleri gibi alana özgü konular yer almaktadır. Programı tamamlayan kursiyerler, üstün zeka alanında alacakları dersler yanısıra, diğer disiplin alanlarından seçecekleri dersler ile üstün yetenekli bireylere ilişkin bilgi ve becerileri artacaktır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEYBirleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları A.B.D. Başk.fidanozbey@duzce.edu.tr

 

Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

 

Ders İçerikleri Bilgi Formları